Nasze standardy

Podnoszenie jakości oferowanych usług jest naszym celem, do którego dążymy poprzez wdrażanie wewnętrznych norm, stałą rozbudowę posiadanej infrastruktury IT oraz automatyzację wewnętrznych procesów.

W praktyce oznacza to:

  • Tworzenie i rozwój hurtowni danych według metodologii, którą opracował Ralph Kimball.
  • Wersjonowanie oprogramowania i plików źródłowych.
  • Wersjonowanie dokumentów wewnętrznych i projektowych.
  • Zapewnienie kontroli nad powstałymi błędami i incydentami za pomocą specjalnego systemu (tzw. bug tracker).
  • Zapewnienia naszym klientom stałego dostępu do wyżej wymienionego systemu poprzez WWW (24/7/365).
  • Wypracowanie i stosowanie wewnętrznych norm dotyczących wytwarzania oprogramowania i projektowania baz danych. Normy te są sumą naszych doświadczeń ora zaleceń niezależnych ekspertów i partnerów.
  • Stosowanie technologii wirtualizacyjnych w celu łatwego zarządzania środowiskami developerskimi, testowymi i preprodukcyjnymi.
  • Przeprowadzanie wewnętrznych testów wydajnościowych i przeciążeniowych tworzonych rozwiązań.