analytIQ

Narzędzia z kategorii analytIQ są kierowane przede wszystkim do analityków biznesowych przedsiębiorstwa. Ich podstawowym zadaniem jest udostępnienie danych tym pracownikom, którzy potrzebują informacji na poziomie atomowym, bez konieczności interwencji ze strony działu IT.

W skład kategorii analytIQ wchodzą:

QVenn - diagram Venna wg QBICO QRadh - Raportowanie ad hoc wg QBICO DataPad wg QBICO
Diagram Venna Raportowanie ad hoc DataPad