Business Intelligence jako usługa

Czy 109 miliardów dolarów to wystarczający argument?

Oprogramowanie jako usługa (ang. software as a service), oprogramowanie w chmurze, chmura obliczeniowa to modne określenia, które generują firmom z branży IT pokaźny przychód. Według szacunków firmy doradczej Gartner w roku 2012 obroty firm związane z software as a service wynosiły około 109 miliardów dolarów - http://www.gartner.com/newsroom/id/2163616.

Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że Business Intelligence jest dziedziną informatyki, która niezbyt dobrze nadaje się do funkcjonowania w tym trybie. Główną przeszkodą jest poufność danych przetwarzanych w ramach systemów raportowych, analiz predykcyjnych czy raportów ad-hoc. Wrażenie to jest jednak mylne, gdyż istnieją już powszechnie używane produkty, które z powodzeniem można określić, jako wdrożenia „Business Intelligence as a service” (BIaS). Co więcej większość osób, choć trochę interesujących się rynkiem internetowym zna przynajmniej jeden z nich, a jest to... Google analytics.

Aplikacja ta jest niezbitym dowodem, że wdrożenie Business Intelligence w trybie usługi, choć pozornie ryzykowne w pewnych scenariuszach może okazać się strzałem w dziesiątkę. Ogólne rekomendacje dotyczące tego rodzaju wdrożeń zostały sformułowane przez wyżej wspomnianą firmę Gartner już na początku 2009 roku
http://www.gartner.com/it/content/927900/927913/business_intelligence_as_a_service.pdf.

Zagrożenie czy nowe możliwości?

Poza oczywistymi zagrożeniami wdrożeń (BIaS) wymienionymi w artykule (własność i bezpieczeństwo danych, trudności z dostarczeniem nietypowych funkcjonalności specyficznych dla konkretnego klienta, uzależnie poprawnego działania od rzetelności zewnętrznego dostawcy i połączenia z Internetem), należałoby dodać jeszcze jedno bardzo istotne: zarządzanie i przesyłanie dużych zbiorów danych (ang. big data) pomiędzy systemami dziedzinowymi i zewnętrznymi serwerami usługodawcy.

Powstaje pytanie w jakich warunkach Business Intelligence jako usługa ma szanse powodzenia? Według autora istnieje co najmniej kilka sytuacji, w których warto zastanowić się nad BiaS:

  • Systemy dziedzinowe, z których ma korzystać rozwiązanie BI, także są wdrożone w trybie oprogramowanie jako usługa. W tym scenariuszu wprowadzenie modułu BI jest naturalnym, a częstokroć jedynym wyborem
  • Odbiorcą rozwiązania jest mała lub średnia firma, która nie ma dostępu do specjalistów z branży BI, kompetencji lub wystarczającego budżetu, a potrzebuje szybkiego wdrożenia określonych funkcjonalności z dziedziny BI. Najczęściej są to systemy raportowe z możliwością raportowania ad hoc, targowiska danych (ang. data marts) lub czyszczenie danych (ang. data cleansing). Usługi związane z budżetowaniem i eksploracją danych (ang. data mining) z racji swej specyfiki są trudniejsze do wdrożeniu w tym trybie.
  • Odbiorca „testuje” rozwiązanie BI korzystając z zasobów i infrastruktury wykonawcy. W ten sposób niewiele ryzykując może on przeanalizować korzyści płynące z takiego rozwiązania i jeśli uzna to za stosowne zbudować "u siebie" odpowiednią infrastrukturę raz wyspecjalizowany zespół mogący wdrożyć i utrzymywać przetestowane środowisko.

Pulpit Kontrolny jako usługa

Narzędzie Pulpit Kontrolny oferowany przez QBICO jest w pełni kompatybilne z wdrożeniami typu BIaS i działa w takim trybie u klientów końcowych.
Wersja DEMO dostępna jest pod adresem: pulpitkontrolny.pl

Przy projektowaniu architektury dołożyliśmy specjalnych starań, aby:

  • Warstwa logiki biznesowej była współdzielona przez wszystkich klientów chmury – dzięki temu znacznie obniżone są koszty utrzymania, wersjonowania i aktualizacji.
  • Bazy danych poszczególnych klientów były od siebie fizycznie odseparowane – takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo danych i uniemożliwia wystąpienie sytuacji, w której przez pomyłkę programistyczną dane jednego klienta są widoczne u innego klienta tej samej chmury.
  • Dodawanie, modyfikacja i usuwanie klientów jest możliwe z poziomu konfiguracji bez konieczności ponownej kompilacji binariów.

Jeśli chcą Państwo uzyskać, więcej informacji na temat Pulpitu Kontrolnego prosimy o kontakt, a nasi konsultanci chętnie przedstawią ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Autor: Maciej Kiewra

Nasze Produkty Business Intelligence
Produkty Business Intelligence 

        Nasze Usługi Business Intelligence
Usługi Business Intelligence