DataPad

DataPad

DataPad to moduł służący do generowania zbioru danych do analizy w postaci tabeli. Użytkownik ma możliwość doboru wyświetlanych kolumn oraz definiowania filtrów zawężających zbiór. Intuicyjny interfejs, analogiczny do interfejsu modułu analytIQ Adhoc umożliwia pracę z danymi osobom niezwiązanym bezpośrednio z administracją bazami danych.

dataPad[1]

Za pomocą DataPad przygotowywane są również dane do analiz z użyciem Diagramu Venna.