Humanizm w informatyce - elastyczny BI

Eksperci organizacji zajmujących się badaniem rynku nowych technologii określi kilka trendów, które będą rozwijane przez firmy z branży IT w tym roku. Dotyczą one w szczególności położenia nacisku na niektóre, strategiczne z punktu widzenia biznesu, funkcjonalności systemów Business Intelligence.

Dzięki takim rozwiązaniom kadra zarządzająca przedsiębiorstw, analitycy biznesowi, managerowie wyższego stopnia oraz pracownicy niższych szczebli mają uzyskać dostęp do informacji, których potrzebują, za pośrednictwem preferowanych kanałów i w takiej formie, jaka jest im w danym momencie potrzebna. Brzmi to bardzo utopijnie, ale proszę mi wierzyć – nie chodzi w tym wszystkim o snucie ideologii na potrzeby marketingu, lecz o ofiarowanie biznesowi konkretnych narzędzi, których powstanie wymusił sam rynek, a nie producenci oprogramowania. 

Trendy w BI to również, a raczej - przede wszystkim, zmiany technologiczne obejmujące udoskonalenia, modyfikacje i tworzenie nowych systemów dostosowanych do potrzeb różnych branż. Tak to już jest, że sposób pracy i zarządzania procesami firmowymi przez osoby decyzyjne jest uzależniony w dużej mierze od narzędzi, którymi się oni posługują (wdrożone w przeszłości systemy).

Oprogramowanie jest niczym trudny do modyfikacji schemat organizujący pracę wszystkich członków firmy i narzucający im ograniczenia (dotyczące np. dostępu do treści, czasu oczekiwania na informacje lub raporty, możliwości wykonania danej akcji). Zadaniem na 2014 rok jest wprowadzenie takich zmian, aby nieco uelastycznić sztywne reguły rządzące się światem algorytmów i wprowadzić w systemach liczne modyfikacje, pozwalające na zminimalizowanie roli działu IT na drodze przepływu informacji z bazy danych do ośrodka decyzyjnego w firmie.

Ewolucja systemów informatycznych jest ściśle powiązana ze zmianami postaw i zachowań konsumenckich np. dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych, portali społecznościowych, sklepów internetowych itp., stąd potrzeba wprzęgnięcia włączonych do codziennego użytku rozwiązań w obszar Business Intelligence. Świetnym przykładem jest w tym miejscu powstanie platform Social Media BI, przetwarzających dane pozostawiane w sieci przez internautów (o fenomenie SM BI przeczytasz w kolejnym artykule).

Podsumowując, trendy w BI nie są prognozami wyssanymi z palca. Mają swoje głębsze uzasadnienie w otoczeniu rynkowym, a każdy z nich jest próbą skonstruowania nowej jakości – ofiarowania biznesmenom wachlarza możliwości, z których mogą dobrowolnie korzystać, dla realizacji celów krótko i długoterminowych.