Już 16 kwietnia Kongres IT w Warszawie

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, a w szczególności do wysłuchania wystąpienia Macieja Kiewry z Qbico, który wygłosi prelekcję pt. "BIG DATA w praktyce z perspektywy konsultanta Business Intelligence". Wykład będzie prezentował rynkowe i oparte na doświadczeniu podejście do tematyki wielkich zbiorów danych. Rozpocznie się o godzinie 11.40.

Czym jest Kongres GigaCon'u? 
To spotkanie przedstawicieli branży IT, podczas którego zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia w dziedzinie analizy i zarządzania danymi. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się od praktyków, które systemy 
i narzędzia sprawdzają się najlepiej, jak planować i wdrażać nowoczesne elementy infrastruktury informatycznej 
i w jakim kierunku rozwija się rynek. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące Big Data. 

Chcesz wiedzieć więcej?
Szczegółowe informacje o kongresie znajdują się na stronie organizatora:http://gigacon.org/kongresgigacon/kwiecien/2014
Agenda dostępna jest pod adresem: http://gigacon.org/kongresgigacon/kwiecien/2014