Karta Wyników

Scorecard

WERSJA TESTOWA
 

Moduł Karty Wyników prezentuje wartości kluczowych wskaźników wydajności (ang. Key Performance Indicators) dla bieżącego i poprzedniego okresu z określeniem trendu i zmiany procentowej. Wskaźniki grupowane są w logiczne zbiory wg analizowanej tematyki. Każdy zbiór posiada osobny zestaw filtrów, które pozwalają dodatkowo modyfikować analizowany zestaw danych.

Karta wyników w PulpicieKontrolnym.pl

Karta Wyników posiada własną strukturę danych, która jest na bieżąco zasilana danymi Klienta. Podobnie jak Pulpit Menedżerski, moduł jest adaptowany do wymagań Klienta w zakresie prezentowanych wskaźników i ich grup oraz interfejsu graficznego.

Zobacz także inne moduły do tworzenia analiz biznesowych
 
Pulpit Kontrolny Pulpit Menadżerski Karta Wyników Diagram Venna