Power BI on premise

W artykule Tableau vs Power BI zwróciliśmy uwagę na ograniczenia narzędzia Microsoft dotyczącego zapisu danych. Tutaj postanowiliśmy bardziej pochylić się nad tym zagadnieniem.
Power BI nie posiada wersji on-premise (model, w którym oprogramowanie instalowane jest na własnym serwerze), możliwy jest tylko zapis w chmurze. Takie rozwiązanie niesie za sobą szereg niebezpieczeństw i niedogodności.

Wady i zagrożenia korzystania z chmury:
  • Czas
Stracony czas podczas pobierania i wysyłania danych przez internet.
  • Przepustowość
Szybkość zapisu zależy od szybkości łącza internetowego naszego jak i usługodawcy.
  • Duża zależność od usługodawcy
Awaria lub chwilowy brak dostępu do sieci uniemożliwia nam dostęp do danych. Brak dostępu do bazy danych oraz zarządzania częstotliwością tworzenia kopii zapasowych. Nie mamy wpływu na szybkość działania oprogramowania (np. poprawę wydajności serwera).
  • Lokalizacja serwera
Umiejscowienie naszych danych w innym kraju. Podlegają one wtedy jego regulacjom prawnym, mogą różnić się one od tych, które znajdziemy w polskich przepisach (ustawa o ochronie danych osobowych).

Jeżeli nie chcemy powierzać swoich danych wirtualnemu serwerowi, nie pozwala nam na to polityka firmy lub nie możemy dostosować części serwerowej do specyficznych wymagań, a cenimy sobie swobodę konfiguracji i posiadamy w firmie infrastrukturę IT, powinniśmy korzystać z rozwiązania on-promise.

Dużą zaletą rozwiązania on-premise jest pełna kontrola nad środowiskiem (konfiguracja sprzętowa i programowa) i nad systemem ( wszystkie modyfikacje możemy wprowadzać samodzielnie).

Wybór sposobu przechowywania danych zależy od wielu czynników i w niektórych przypadkach, gdy np. nie posiadamy rozbudowanej infrastruktury IT w firmie, lepszym rozwiązaniem może okazać się przysłowiowa chmura. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji należy poznać wszystkie za, jak i przeciw.
Podsumowując: w przeciwieństwie do Tableau, które jest bardziej elastyczne i daje możliwość wyboru klientowi w jaki sposób chce przechowywać swoje dane, Power BI oferuje tylko zapis w chmurze.
Skontaktuj się z nami a dobierzemy odpowiednie oprogramowanie dla Twojej firmy.

PowerBIOnPremise