Power BI Premium

Power BI Premium

Power BI Premium
Firma Microsoft podejmuje kolejny krok aby umożliwić dostęp do strategicznych informacji: wprowadza Power BI Premium.
Power BI Premium opiera się na istniejącym Power BI z nowym modelem licencjonowania. Nowy model zwiększa elastyczność w zakresie uzyskiwania, udostępniania i dystrybucji treści przez użytkowników.
PowerBI

.
Nowa oferta oferuje również dodatkową skalowalność i wydajność usługi Power BI.
 
  • Elastyczność licencjonowania dostosowana do zdolności produkcyjnych. Power BI Premium wprowadza elastyczność licencjonowania, aby pomóc organizacjom wyposażyć użytkowników w odpowiedni poziom dostępu do usługi Power BI, w oparciu o ich unikalne potrzeby. Na przykład w wielu organizacjach znajdują się użytkownicy, którzy nie potrafią efektywnie tworzyć raportów BI, ale potrzebują dostępu do ich treści. Power BI Premium umożliwia użytkownikom Power BI Pro publikowanie raportów w całej firmie i poza nią, bez konieczności uzyskiwania licencji dla każdego użytkownika.

  • Większa wydajność. Organizacje korzystające z Power BI Premium będą w stanie dostosować wydajność w zależności od potrzeb swojego zespołu, działu lub samej organizacji. Oferta obejmuje zdolność do świadczenia usług Power BI wyłącznie dla danej organizacji. Organizacje mogą zdecydować się na szeroką skalę zastosowań, określać pojemność lub przydzielić ją do przypisanych obszarów roboczych w zależności od liczby użytkowników, potrzeb lub innych czynników - a także wprowadzać zmiany w zależności od wymagań.

  • Power BI apps. Wraz ze swobodą licencjonowania Power BI, rozwijane są dodatki w Power BI apps, aby poprawić analizę i wizualizację danych. Już dostępne Power BI apps oferuje uproszczony sposób wdrażania pulpitu nawigacyjnego i raportów konkretnym osobom, grupom lub całej organizacji. Użytkownicy biznesowi mogą łatwo instalować dodatkowe aplikacje i korzystać z nich z dużą łatwością.

  • Power BI Premium wprowadza możliwość przechowywania zasobów BI w siedzibie firmy na własnych serwerach. Power BI Report Server to serwer lokalny umożliwiający wdrażanie i dystrybucję interaktywnych raportów Power BI oraz tradycyjnych raportów w granicach organizacji. Więcej o Porwer BI Report Server.

  • Dzięki Power BI Premium aplikacje utworzone przez klientów, partnerów i szeroką społeczność programistów mocno rozwijają możliwości programu. Otrzymujemy dużą swobodę w konfiguracji programu dostosowaną do potrzeb współczesnego biznesu.

Skontaktuj się z nami a dobierzemy odpowiednie oprogramowanie BI dla Twojej firmy.
Power BI
Tableau
Pulpit Kontrolny