Power BI Report Server on-premises

Power BI Report Server for on-premises.

Power BI Report Server
Zarządzanie na własnych zasadach. Zbuduj środowisko BI w sieci lokalnej i dystrybuuj raporty w organizacji.
Power BI Report Server umożliwia użytkownikom dostęp do danych i informacji o stanie oraz możliwości przedsiębiorstwa w ramach usług Reporting Services programu SQL Server w nowoczesnym, lokalnym rozwiązaniu.

PowerBIPower BI Premium - model licencjonowania opartego na pojemności, który zwiększa elastyczność w zakresie uzyskiwania, udostępniania i dystrybucji zawartości przez użytkowników w Power BI. Nowa oferta wprowadza także możliwość zarządzania raportami Power BI w siedzibie z dołączonym serwerem raportowania Power BI. Power BI Report Server udostępnia funkcje, które zostały pokazane w styczniu 2017 r. Jako podgląd techniczny dla raportów BI w SSRS. Power BI Report Server jest serwerem lokalnym, który umożliwia użytkownikom Power BI Pro publikowanie raportów Power BI i ich rozpowszechnianie w całej firmie, bez konieczności składania sprawozdań indywidualnie na użytkownika. Organizacje mają teraz możliwość publikowania raportów Power BI w chmurze (usługa Power BI) lub zarządzać nimi w siedzibie (serwer raportów Power BI Report Server) i przenosić się do chmury w dowolnym momencie.
  • Power BI Report Server jest zbudowany na sprawdzonej technologii SQL Server Reporting Services i obejmuje wszystkie możliwości Reporting Services, w tym raporty operacyjne (RDL).

  • Power BI Report Server jest dostępny od drugiego kwartału 2017 roku.

  • Power BI Premium pozwala klientom na zakup Power BI (wirtualnych rdzeni) w chmurze. Zawiera również uprawnienia do równoczesnego wdrażania serwera Power BI Report Server do równoważnej liczby rdzeni w sieci lokalnej.

  • Klienci z pakietem SQL Server Enterprise Edition z aktywnym pakietem Software Assurance (SA) będą mieli również uprawnienia do wdrażania serwera raportów Power BI za pośrednictwem uprawnień SA.

  • Podczas wdrażania serwera Power BI Report Server nadal inwestujemy w usługi raportowania programu SQL Server, a program SQL Server 2017 będzie obejmować Reporting Services, wspierając te same typy raportów, co w programie SQL Server 2016.

Skontaktuj się z nami a dobierzemy odpowiednie oprogramowanie BI dla Twojej firmy.
Power BI
Tableau
Pulpit Kontrolny