Pulpit Menadżerski

Dashboard

 WERSJA TESTOWA

 

Rozwiązuje problem rozproszonych danych.
Ten moduł prezentuje graficzne zestawienia kluczowych wskaźników wydajności (np. ROI, sprzedaż całkowita, EBIT, zysk netto, itp.). Głównym celem Pulpitu Menedżerskiego jest umożliwienie kadrze zarządzającej wysokiego szczebla zorientowanie się w bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą analizy raportów graficznych. Każdy raport graficzny ma odnośnik do odpowiedniej pozycji w karcie wyników (patrz niżej) co umożliwia szczegółowe śledzenie wartości danego wskaźnika.

Wykresy pogrupowane są tematycznie tworząc zestawy kokpitów. Dane prezentowane są na standardowych typach wykresów (liniowe, słupkowe, kołowe, liczniki, sygnalizacja świetlna, itp).

pulpit menedżerski

Moduł jest adaptowany do wymagań klienta w zakresie prezentowanych wskaźników i ich grup, typów wykresów oraz interfejsu graficznego.

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem tej technologii, zapraszamy do kontaktu.

Pulpit Menadżerski jest dostępny w systemie

 main3 PulpitKontrolny.pl