Jak najszybciej przygotować raport z danymi na mapie Polski?

Wystarczy siedem kliknięć!

Jeśli potrzebujemy przygotować raport z danymi na mapie Polski, województwa lub powiatu, to po prostu potrzebujemy dobrego narzędzia do wizualizacji danych.

Takim narzędziem jest Tableau Desktop.

W ile kroków przy pomocy myszki można przygotować raport taki jak poniżej?
Policzmy…

MapaPolski
Rysunek 1. Przykładowy raport z mapą Polski

 

  1. Otworzyć Tableau.
  2. Wybrać źródło danych.
  3. Utworzyć nowy skoroszyt.
  4. Przy pomocy menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy wskazać,że miasto to polski odpowiednik City (patrz Rysunek 2)
  5. Za pomocą opcji Show Me wybrać mapę punktową.
  6. Umieścić miasto jako etykietę (patrz Rysunek 3)
  7. Klikając na wielkość rozmiaru ustalić satysfakcjonującą skalę punktów (patrz Rysunek 4)
 

 

MiastoToCity
Rysunek 2. Jak powiedzieć Tableau, że słowo Miasto znaczy City?

MiastoJakoEtykieta
Rysunek 3. Jak umieścić miasto jako etykietę?

DopasujRozmiar
Rysunek 4. Dopasowanie wielkości punktów z danymi

Dodatkowo mamy możliwość edycji miejscowości, które są zbyt małe by znaleźć je na standardowej mapie, ale to już jest temat na osobny wpis.

Powiązane artykuły:

Tableau bez licencji 
Wyznaczanie centyli w Tableau