Raportowanie Adhoc

 Adhoc

WERSJA TESTOWA

Raportowanie Adhoc to moduł do dynamicznego przeprowadzania bieżących analiz biznesowych w systemie PulpitKontrolny.pl. Umożliwia autonomiczne generowanie raportów (macierz, wykres) przez użytkowników biznesowych (członkowie zarządu, ich asystenci, handlowcy, kadra kierownicza) bez zaangażowania działu IT.

Za pomocą interfejsu graficznego użytkownik przeciąga niezbędne miary i atrybuty tworząc raport krzyżowy prezentujący dane w wybranych kategoriach.

Dane prezentowane są jako macierz i/lub wykres graficzny.

raportowanie-ad-hoc2
Moduł Raportowanie Adhoc w systemie PulpitKontrolny.pl

Twórz dowolne raporty za pomocą modułu Adhoc

W module Adhoc można tworzyć dowolne raporty korzystając z danych z wielu systemów informatycznych. Warto podkreślić, że aplikacja pozwala na eksport wszystkich danych do Microsoft Excel, a do jej użycia z punktu widzenia użytkownika końcowego wystarczy tylko i wyłącznie przeglądarka WWW ( nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania po stronie klienta). Gotowe raporty można zapisać w przestrzeni wspólnej i udostępniać innym członkom organizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem tej technologii, prosimy o kontakt.

KONTAKT
Raportowanie Adhoc jest dostępne w systemie
 main3 PulpitKontrolny.pl