tactiq

Narzędzia tactIQ pozwalaja na analizę biznesową wysokiego poziomu. Służą do monitorowania wartości kluczowych wskaźników wydajności przedsiębiorstwa.

QBasc - Karta Wyników wg QBICO QDash - Pulpit Menadżerski wg QBICO
Karta Wyników Pulpit Menadżerski

Głównym celem obydwu modułów jest skrócenie czasu dotarcia do informacji na temat statusu mierników kluczowych z punktu widzenia biznesowego przedsiębiorstwa. Za pomocą wykresów i prostych ikon przekazywana jest informacja dotycząca stopnia realizacji celów oraz zgodności z założonymi planami. Prosta nawigacja między tymi modułami dodatkowo zapewnia sprawne dotarcie do istotnej dla menedżera informacji, która jest podstawą podejmowanych decyzji.