Wiedza podana w przystępny sposób

Na początku kwietnia QBICO wystartowało z inicjatywą dzielenia się specjalistyczną wiedzą o analityce biznesowej i systemach klasy Business Intelligence. Założyliśmy konto na Slideshare - platformie umożliwiającej wymianę prezentacji ppt., dokumentów i infografik.

Cieszymy się, że materiały, które zamieściliśmy spotkały się z pozytywnym odbiorem i odwiedziło je już sporo osób. Dotychczas zamieściliśmy po dwie prezentacje i ikonografiki. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu,
a w szczególności zapoznania się z prezentacją Macieja Kiewry "Big Data w praktyce z perspektywy konsultanta Business Intelligence", która została zaprezentowana w trakcie Kongresu GigaCon, odbywającego 
się w Warszawie, 16.04.2014 r. Poniżej zamieszczamy jej opis.
 

Big Data w praktyce z perspektywy konsultanta Business |Intelligence:
Prezentacja przedstawia tematykę Big Data i Business Intelligence przez pryzmat cech, które łączą obie te dziedziny. Tłumaczy, w jaki sposób przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych typowych dla klasycznego Business Intelligence można eksplorować wielkie zbiory danych - BIG DATA. Omówione zostały aspekty ekonomiczne i funkcjonalne wpływające na stopień rozpowszechnienia technologii Big Data. Przedstawiono rozwiązania (Tools for Online Analytics, Big Data Explorer) pozwalające na efektywne wykorzystanie danych wewnętrznych (firmowych) i zewnętrznych (nieustrukturyzowanych, pochodzących z wielu źródeł). 
Materiał komentuje sytuację w branży w I kwartale 2014 roku. 

Prezentacja została wygłoszona na konferencji "Business Intelligence vs Big Data", w ramach Kongresu GigaCon. Prelegent, Maciej Kiewra jest związany z Business Intelligence i branżą IT od ponad 10 lat. 

Demo narzędzi omawianych w prezentacji jest dostępne pod adresem: http://pulpitkontrolny.pl