Anonimizacja

Anonimizacja danych – proces polegający na przekształceniu danych osobowych w taki sposób, aby uniemożliwić przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej, czy możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Anonimizacja danych osobowych pozwala trwale usunąć powiązania pomiędzy danymi osobowymi, a osobami, których te dane dotyczą. W ten sposób informacje, które przed przeprowadzeniem anonimizacji były danymi osobowymi, przestają nimi być. Proces ten można przeprowadzić także dla innych kategorii danych niż dane osobowe – jednym z przykładowych zastosowań może być import zanonimizowanych danych produkcyjnych do środowiska testowego, w celu odwzorowania rzeczywistych danych podczas wykonywania testów oprogramowania, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności.

Zabezpiecz swoje dane

 

W XXI wieku dane stały się jednymi z najważniejszych aktywów przedsiębiorstw, a w związku z tym obszar ich ochrony staje się coraz istotniejszy – zarówno dla kadry zarządzającej jak i specjalistów od zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa. Zmiany te są również podyktowane dynamicznie zmieniającym się systemem prawnym, i wynikającymi z nich nowymi obowiązkami w zakresie ochrony danych.

Kategorią danych wymagającą szczególnej uwagi są dane osobowe. Kary za naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych potrafią zgodnie z RODO wynosić nawet do do 20 000 000 Euro, lub do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstw, dlatego warto zabezpieczyć te aktywa w odpowiedni sposób aby skutecznie zapobiegać incydentom.

System ZORRO w kontekście anonimizacji

 

Jednym z autorskich produktów dostępnych w ofercie QBICO jest System ZORRO. Jest to oprogramowanie stworzone z myślą o Inspektorach Ochrony Danych oraz zespołach zajmujących się ewidencją danych osobowych i ich ochroną.

Narzędzie to ma na celu zwiększyć kontrolę nad wszystkimi obszarami przetwarzania, oraz umożliwia automatyzację procesów z tym związanych. Jedną z funkcjonalności dostępnych w systemie jest właśnie anonimizacja danych.

Więcej informacji o tym rozwiązaniu oraz możliwościach oferowanych przez ZORRO można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej produktu: https://systemzorro.pl/

Metody anonimizacji danych – Anonimizacja vs pseudonimizacja danych osobowych

Anonimizacja i pseudonimizacja to dwa różne podejścia do ochrony prywatności danych, które są często stosowane w kontekście przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiam definicje i różnice między nimi:

  1. Anonimizacja – jest to proces anonimizacji, w którym dane osobowe są trwale i nieodwracalnie przetwarzane w taki sposób, że osoba, której dane dotyczą, nie może być już zidentyfikowana, ani bezpośrednio, ani poprzez powiązanie z innymi danymi.

    W skrócie jest to więc proces powodujący uniemożliwienie identyfikacji osoby fizycznej. Anonimizacja jest zazwyczaj procesem jednokierunkowym i nieodwracalnym. Jeżeli dane są prawidłowo anonimizowane, to nie są już uważane za dane osobowe i nie podlegają przepisom o ochronie danych.

  2. Pseudonimizacja – to proces, w którym dane osobowe są przetwarzane w taki sposób, że nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną osobą bez użycia dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje muszą być przechowywane osobno i chronione w taki sposób, aby zapobiec nieautoryzowanemu powiązaniu danych. Nadal jednak zostawiamy w ten sposób możliwość pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej.

    W przeciwieństwie do anonimizacji, pseudonimizacja jest procesem odwracalnym (pod warunkiem dostępu do dodatkowych informacji) i pseudonimizowane dane nadal są traktowane jako dane osobowe w kontekście przepisów o ochronie danych.

Ważne jest zrozumienie, że pseudonimizacja nie jest równoznaczna z anonimizacją i nie zwalnia organizacji z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych. Pseudonimizacja jest jedynie środkiem zabezpieczającym, który może pomóc zmniejszyć ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, ale nie eliminuje go całkowicie.

Najczęściej zadawane pytania

Możemy przeprowadzić anonimizację na dowolnych danych wskazanych przez Klienta, znajdujących się w określonych plikach, systemach, oraz bazach danych.

Mogą to być przykładowo kategorie danych związane z ochroną danych osobowych, jak imiona, nazwiska, pesele, i inne dane pozwalające na identyfikację osób, których te dane dotyczą. Anonimizacja może także dotyczyć danych przenoszonych z określonych systemów do środowiska testowego, w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa.

Są to jedynie przykładowe zastosowania anonimizacji, a po więcej informacji w tym zakresie oraz w sprawie technik anonimizacji zapraszamy do kontaktu.

W tym przypadku również trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od skali realizowanego przedsięwzięcia, ilości danych przeznaczonych do anonimizacji oraz stopnia trudności realizacji projektu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o wysłanie zapytania przez widoczny poniżej formularz kontaktowy.

Pomimo, że anonimizacja jest jedną z funkcjonalności dostępnych w ramach oprogramowania System ZORRO w wersji Enterprise, to posiadanie tego systemu nie jest wymogiem koniecznym. Tak więc istnieje możliwość przeprowadzenia samego procesu anonimizacji o określonym zakresie na zlecenie Klienta również poza Systemem ZORRO.

Trudno udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jest to zależne od wielu czynników. Są to między innymi takie czynniki jak ilość danych przeznaczonych do anonimizacji, to czy dane muszą zostać przez nas zidentyfikowane czy zostaną precyzyjnie wskazane przez zamawiającego, oraz to w jakim miejscu, systemie lub bazie te dane się znajdują. W celu uzyskania szczegółowej wyceny zapraszamy do wysłania zapytania ofertowego.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz przeprowadzić anonimizację danych w swojej firmie, wyślij wiadomość przez poniższy formularz kontaktowy.