Microsoft Power BI

Business intelligence ( BI ) – infrastruktura technologiczna pozwalająca przekształcać dane w wiedzę/informację w celu ulepszenia procesu biznesowego.

 

Dzięki rozwiązaniom Business intelligence, kadra zarządzająca przedsiębiorstw, analitycy biznesowi, managerowie wyższego stopnia oraz pracownicy niższych szczebli mają uzyskać dostęp do informacji, których potrzebują, za pośrednictwem preferowanych kanałów i w takiej formie, jaka jest im w danym momencie potrzebna.

Brzmi to bardzo utopijnie, ale proszę nam wierzyć – nie chodzi
w tym wszystkim o snucie ideologii na potrzeby marketingu, lecz
o ofiarowanie biznesowi konkretnych narzędzi, których powstanie wymusił sam rynek, a nie producenci oprogramowania.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

 

Zmiany technologiczne obejmujące udoskonalenia, modyfikacje i tworzenie nowych systemów dostosowanych do potrzeb różnych branż. Tak to już jest, że sposób pracy i zarządzania procesami firmowymi przez osoby decyzyjne jest uzależniony w dużej mierze od narzędzi, którymi się oni posługują.

Ewolucja systemów informatycznych jest ściśle powiązana ze zmianami postaw i zachowań konsumenckich np. dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych, portali społecznościowych, sklepów internetowych itp., stąd potrzeba wprzęgnięcia włączonych do codziennego użytku rozwiązań w obszar Business Intelligence.
Firmy potrzebują nowoczesnych narzędzi do zarządzania danymi, które będą w stanie udzielić im dokładnych i całościowych informacji na temat kondycji własnej i konkurencji. W kontekście zarządzania liczy się także szybki i łatwy dostęp do informacji oraz wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Pulpit kontrolny

 

Pulpit Kontrolny to oprogramowanie analityczno – controllingowe dostępne w chmurze.

Głównym celem Pulpitu Kontrolnego jest automatyczne gromadzenie i wizualizacja danych pozwalających kadrze menadżerskiej na pełną kontrolę i szybkie podejmowanie właściwych decyzji. Oprogramowanie systemu wyróżnia się ergonomicznym i intuicyjnym interfejsem, dlatego użytkownicy biznesowi, samodzielnie, bez pomocy personelu technicznego są w stanie analizować informacje kluczowe dla przedsiębiorstwa takie jak: rentowność, wolumen sprzedaży, dynamikę rozwoju firmy, efektywność poszczególnych oddziałów czy placówek itp..

Zalety pulpitu kontrolnego

Analiza danych sprzedażowych i marżowości
Analiza danych magazynowych
Cykliczne raporty

Bieżące śledzenie zdarzeń
Aplikacja mobilna
Integrację danych z wielu źródeł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

 

Pulpit Kontrolny to idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorstw posiadających od jednej do kilkaset placówek ze szczególnym uwzględnieniem sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej. Centralna baza danych i funkcje zarządzające zintegrowanych modułów zapewniają kontrolę przepływu towarów i realizacji polityki handlowej firmy w formie jednego centrum dowodzenia dla całej sieci sklepów. Rozbudowany system uwierzytelniania i autoryzacji pozwala na dzielenie się wybraną informacją ze współpracownikami lub partnerami. Łatwość integracji Pulpitu Kontrolnego z wieloma popularnymi na rynku programami magazynowo – sprzedażowymi takimi jak Subiekt czy Comarch ERP XL sprawia, że to narzędzie doskonale sprawdza się jako źródło do raportów ad hoc, analiz i zestawień.

Dzięki rozwiązaniom Business intelligence, kadra zarządzająca przedsiębiorstw, analitycy biznesowi, managerowie wyższego stopnia oraz pracownicy niższych szczebli mają uzyskać dostęp do informacji, których potrzebują, za pośrednictwem preferowanych kanałów i w takiej formie, jaka jest im w danym momencie potrzebna. Brzmi to bardzo utopijnie, ale proszę nam wierzyć – nie chodzi w tym wszystkim o snucie ideologii na potrzeby marketingu, lecz o ofiarowanie biznesowi konkretnych narzędzi, których powstanie wymusił sam rynek, a nie producenci oprogramowania.

Dzięki rozwiązaniom Business intelligence, kadra zarządzająca przedsiębiorstw, analitycy biznesowi, managerowie wyższego stopnia oraz pracownicy niższych szczebli mają uzyskać dostęp do informacji, których potrzebują, za pośrednictwem preferowanych kanałów i w takiej formie, jaka jest im w danym momencie potrzebna. Brzmi to bardzo utopijnie, ale proszę nam wierzyć – nie chodzi w tym wszystkim o snucie ideologii na potrzeby marketingu, lecz o ofiarowanie biznesowi konkretnych narzędzi, których powstanie wymusił sam rynek, a nie producenci oprogramowania.

Dzięki rozwiązaniom Business intelligence, kadra zarządzająca przedsiębiorstw, analitycy biznesowi, managerowie wyższego stopnia oraz pracownicy niższych szczebli mają uzyskać dostęp do informacji, których potrzebują, za pośrednictwem preferowanych kanałów i w takiej formie, jaka jest im w danym momencie potrzebna. Brzmi to bardzo utopijnie, ale proszę nam wierzyć – nie chodzi w tym wszystkim o snucie ideologii na potrzeby marketingu, lecz o ofiarowanie biznesowi konkretnych narzędzi, których powstanie wymusił sam rynek, a nie producenci oprogramowania.

Dzięki rozwiązaniom Business intelligence, kadra zarządzająca przedsiębiorstw, analitycy biznesowi, managerowie wyższego stopnia oraz pracownicy niższych szczebli mają uzyskać dostęp do informacji, których potrzebują, za pośrednictwem preferowanych kanałów i w takiej formie, jaka jest im w danym momencie potrzebna. Brzmi to bardzo utopijnie, ale proszę nam wierzyć – nie chodzi w tym wszystkim o snucie ideologii na potrzeby marketingu, lecz o ofiarowanie biznesowi konkretnych narzędzi, których powstanie wymusił sam rynek, a nie producenci oprogramowania.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc quis risus mi. Ut placerat quam lectus. Curabitur dictum velit non lacus ornare tempor.