Migracja danych

Migracja danych to przeniesienie danych z systemu źródłowego lub bazy danych do systemu docelowego w taki sposób, aby w nowym systemie była możliwość realizacji zakładanych celów biznesowych.

Proces ten wymaga transferu danych przy zachowaniu takich elementów jak spójność, kompletność, hierarchia i zależności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami czy obiektami.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych podczas migracji

Ochrona danych w XXI wieku stała się jeszcze bardziej istotna niż wcześniej. Problem ten dotyczy także procesu migracji, który jest obarczony ryzykiem utracenia dostępności, integralności lub poufności posiadanych danych. Jest to kwestia szczególnie istotna z perspektywy posiadanych aktywów, ale też obowiązującego prawa dotyczącego bezpieczeństwa danych.

Dlatego też podczas przeprowadzania migracji należy zwrócić szczególną uwagę na takie podstawowe kwestie jak kopie bezpieczeństwa oraz utrzymanie ciągłości działania systemów. Dla naszych Klientów oferujemy wsparcie pozwalające dokonać migracji w sposób kontrolowany i bezpieczny przy asyście ekspertów, bez zbędnego ryzyka utraty danych lub popełnienia naruszenia.

Wsparcie ekspertów

 

Jeśli chcesz dokonać migracji danych w kontrolowany sposób, to skorzystaj ze wsparcia specjalistów QBICO. Nasi eksperci bazując na swoich kompetencjach oraz wieloletnich doświadczeniach w pracy z danymi pomogą Twojej firmie przejść przez ten proces zwracajac uwagę na najważniejsze elementy takie jak dostępność, poufność i integralność przenoszonych danych.

 

Najczęściej zadawane pytania

Dla przeprowadzenia poprawnej oceny kosztów należy uwzględnić m.in. takie kwestie związane ze środowiskiem jak komunikacja oraz zasoby. Jest to szczególnie istotne podczas migracji do chmury, ponieważ koszty infrastruktury dostarczanej przez dostawcę usług są skalowalne według wykorzystywanych zasobów używanych przez oprogramowanie. (jak przestrzeń na dysku, transfer, moc obliczeniowa, połączenia). W wielu przypadkach trzeba wziąć pod uwagę również dodatkowe opłaty dostawcy związane na przykład z pasmem czy odwołaniami API. W celu przeprowadzenia precyzyjnej wyceny skontaktuj się z nami przy użyciu formularza kontaktowego.

Tak – dowodem na to może być wiele lat współpracy firmy QBICO z Klientami pochodzącymi z różnych branż, w tym również z sektora publicznego oraz dużych korporacji, a naszą infrastrukturę opieramy o zasoby renomowanych dostawców usług hostingowych i chmurowych posiadających liczne certyfikaty bezpieczeństwa.

Ograniczenia związane z migracją różnią się w zależności od tego, czy przenosimy dane do innego miejsca, systemu lub bazy znajdującej się w lokalnej infrastrukturze, czy przeprowadzamy migrację danych do chmury. Ograniczeniem może być architektura oraz zabezpieczenia infrastruktury, przestrzeń oraz moc obliczeniowa. W przypadku rozwiązań chmurowych występuje mniej ograniczeń związanych ze skalowalnością, ze względu na elastyczne oferty dostawców.

Aby poprawnie przeprowadzić migrację danych, należy na początku określić jej zakres oraz odpowiednie elementy infrastruktury. Istotne jest także, aby wskazać wszystkie obszary działania firmy, z których dane posłużą do zasilenia nowych systemów. Nasi konsultanci pomogą Ci udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Jeżeli potrzebujesz dokonać migracji danych i szukasz pomocy rzetelnego Partnera, skontaktuj się z nami przy użyciu formularza kontaktowego poniżej.