Migracja danych

Migracja danych, nazywana również transferem informacji, polega na przeniesieniu danych z systemu źródłowego lub bazy danych do systemu docelowego w taki sposób, aby w nowym systemie była możliwość realizacji zakładanych celów biznesowych.

Proces ten, wymaga transferu danych przy zachowaniu takich elementów jak spójność, kompletność, hierarchia i zależności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami czy obiektami.

Migracja danych może być konieczna z różnych powodów, takich jak:

  • Aktualizacja lub zmiana systemu informatycznego
  • Konsolidacja systemów
  • Przeniesienie danych do chmury
  • Archiwizacja danych

Zadbaj o bezpieczeństwo danych podczas migracji

W XXI wieku ochrona danych stała się jeszcze bardziej istotna niż wcześniej. Problem ten dotyczy także procesu migracji systemów, przenoszenia danych między różnymi platformami oraz transformacji infrastruktury IT, które są obarczone ryzykiem utracenia dostępności, integralności lub poufności posiadanych danych. Jest to kwestia szczególnie istotna z perspektywy posiadanych aktywów, ale też obowiązującego prawa dotyczącego bezpieczeństwa danych i zarządzania zmianami w systemach informatycznych.

Dlatego też podczas przeprowadzania migracji systemów, czyli procesu przenoszenia danych i aplikacji między systemami, należy zwrócić szczególną uwagę na takie podstawowe kwestie jak kopie bezpieczeństwa oraz utrzymanie ciągłości działania systemów. Dla naszych Klientów oferujemy wsparcie pozwalające dokonać przejścia między systemami w sposób kontrolowany i bezpieczny przy asyście ekspertów, bez zbędnego ryzyka utraty danych lub popełnienia naruszenia. Zapewniamy efektywną transformację systemów, co obejmuje przeprowadzenie procesu konwersji danych oraz adaptację do nowych rozwiązań informatycznych.

Wsparcie ekspertów

 

Jeśli chcesz dokonać migracji danych w kontrolowany sposób, to skorzystaj ze wsparcia specjalistów QBICO. Nasi eksperci bazując na swoich kompetencjach oraz wieloletnich doświadczeniach w pracy z danymi pomogą Twojej firmie przejść przez ten proces zwracajac uwagę na najważniejsze elementy takie jak dostępność, poufność i integralność przenoszonych danych.

 

Migracja danych ze starych technologii

Migracja danych ze starych technologii na nowe jest kluczowym krokiem w procesie transformacji cyfrowej każdej organizacji. Stare technologie mogą być niewydajne, kosztowne, niezgodne z obecnymi standardami i wymaganiami, a także narażone na ryzyko utraty lub uszkodzenia danych. Nowe technologie mogą zapewnić większą wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo, jakość, a co za tym idzie – wartość danych, a także umożliwić lepsze ich wykorzystanie do podejmowania decyzji i tworzenia innowacji.

Aby przeprowadzić migrację danych ze starych technologii na nowe, nie wystarczy tylko skopiować dane z jednego systemu do drugiego. Należy również zadbać o poprawne przekształcenie, załadowanie i weryfikację danych, zgodnie z wymaganiami i regułami biznesowymi.

Taki proces wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i narzędzi, które mogą zapewnić sprawne i skuteczne przeniesienie danych bez ich utraty lub uszkodzenia.

Oferujemy usługę migracji danych ze starych technologii na nowe, która obejmuje następujące etapy:

  • Analiza i planowanie migracji danych. Na tym etapie dokonujemy oceny stanu i jakości danych źródłowych, identyfikujemy cele i wymagania migracji danych, określamy zakres i harmonogram migracji danych, a także wybieramy odpowiednie techniki i narzędzia migracji danych.
  • Przygotowanie i przekształcenie danych. Na tym etapie dokonujemy oczyszczenia, normalizacji, deduplikacji i walidacji danych źródłowych, a także projektujemy i implementujemy reguły i skrypty przekształcenia danych, zgodnie z wymaganiami i regułami biznesowymi.
  • Przeniesienie i załadowanie danych. Na tym etapie dokonujemy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych z systemu źródłowego do systemu docelowego, z wykorzystaniem optymalnych metod i narzędzi migracji danych, a także monitorujemy i kontrolujemy cały proces.
  • Testowanie i weryfikacja danych. Na tym etapie dokonujemy porównania i sprawdzenia poprawności, kompletności i jakości danych źródłowych i docelowych, z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi testowania migracji danych, a także zgłaszamy i rozwiązujemy ewentualne błędy lub niezgodności.
  • Zakończenie i raportowanie migracji danych. Na tym etapie dokonujemy oceny i potwierdzenia sukcesu migracji danych, zgodnie z jej kryteriami i standardami, a także sporządzamy i dostarczamy raport końcowy z migracji danych, zawierający podsumowanie i rekomendacje.

Nasza usługa migracji danych ze starych technologii na nowe jest oparta na najlepszych praktykach i doświadczeniu w branży. Przeprowadzając proces bazujemy na najnowszych technologiach i narzędziach. Oferowana przez nas usługa migracji danych ze starych technologii na nowe pomoże Państwu zrealizować cele transformacji cyfrowej i uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Najczęściej zadawane pytania

Dla przeprowadzenia poprawnej oceny kosztów należy uwzględnić m.in. takie kwestie związane ze środowiskiem jak komunikacja oraz zasoby. Jest to szczególnie istotne podczas migracji do chmury, ponieważ koszty infrastruktury dostarczanej przez dostawcę usług są skalowalne według wykorzystywanych zasobów używanych przez oprogramowanie. (jak przestrzeń na dysku, transfer, moc obliczeniowa, połączenia). W wielu przypadkach trzeba wziąć pod uwagę również dodatkowe opłaty dostawcy związane na przykład z pasmem czy odwołaniami API. W celu przeprowadzenia precyzyjnej wyceny skontaktuj się z nami przy użyciu formularza kontaktowego.

Tak – dowodem na to może być wiele lat współpracy firmy QBICO z Klientami pochodzącymi z różnych branż, w tym również z sektora publicznego oraz dużych korporacji, a naszą infrastrukturę opieramy o zasoby renomowanych dostawców usług hostingowych i chmurowych posiadających liczne certyfikaty bezpieczeństwa.

Ograniczenia związane z migracją różnią się w zależności od tego, czy przenosimy dane do innego miejsca, systemu lub bazy znajdującej się w lokalnej infrastrukturze, czy przeprowadzamy migrację danych do chmury. Ograniczeniem może być architektura oraz zabezpieczenia infrastruktury, przestrzeń oraz moc obliczeniowa. W przypadku rozwiązań chmurowych występuje mniej ograniczeń związanych ze skalowalnością, ze względu na elastyczne oferty dostawców.

Aby poprawnie przeprowadzić migrację danych, należy na początku określić jej zakres oraz odpowiednie elementy infrastruktury. Istotne jest także, aby wskazać wszystkie obszary działania firmy, z których dane posłużą do zasilenia nowych systemów. Nasi konsultanci pomogą Ci udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Jeżeli potrzebujesz dokonać migracji danych i szukasz pomocy rzetelnego Partnera, skontaktuj się z nami przy użyciu formularza kontaktowego poniżej.