Wdrożenie Power BI

Wśród wielu pytań, na które należy odpowiedzieć przed przystąpieniem do wdrażania narzędzia Power BI w organizacji, pojawia się również kwestia wyboru docelowej infrastruktury. W tym artykule postaram się scharakteryzować Power BI Report Server oraz ustalić, jakie wyzwania i korzyści wiążą się z wdrożeniem i używaniem Power BI w sieci lokalnej.

 

Zaczęło się od Microsoft Reporting Services

Do pełnego zrozumienia produktu dedykowanego do instalowania w sieci lokalnej warto prześledzić drogę, którą firma Microsoft podąża w rozwoju narzędzi Business Intelligence. Power BI Report Server wywodzi się bowiem od innego systemu przeznaczonego do raportowania – Microsoft Reporting Services.

Narzędzie to służy do tworzenia i wizualizacji raportów, które wcześniej nazywane były statycznymi. Działa głównie w trybie lokalnym i jest częścią pakietu Microsoft SQL Server, co oznacza, że nie wymaga odrębnej licencji i dodatkowych opłat instalacyjnych. W 2019 roku raporty używane w Reporting Services otrzymały nową nazwę – raporty podzielone na strony (ang. paginated reports). Te elektroniczne zestawienia można w łatwy sposób zoptymalizować pod kątem wydruku, jednak ich możliwości interakcji są ograniczone, stąd skojarzenie z raportami statycznymi. Edycja raportu odbywa się za pośrednictwem narzędzia Report Builder lub Report Designer, który jest dodatkiem do Visual Studio.

Co to jest Power BI Report Server i jak działa?

Wiedząc, czym jest Microsoft Reporting Services i używając na co dzień Power BI Desktop, łatwiej zrozumieć działanie Power BI Report Server, jest to bowiem produkt, który powstał poprzez integrację tych dwóch narzędzi. Formułując definicję, określimy PBI Report Server jako pełne rozwiązanie Business Intelligence oparte o technologię Power BI, które można zainstalować i używać lokalnie.

Cykl życia raportu od jego wytworzenia do opublikowania został przedstawiony na poniższym rysunku. Osoby pracujące wcześniej z Microsoft Reporting Services łatwo zauważą, że schemat jest niemalże identyczny. Różnica tkwi w narzędziu, które służy do edycji raportu. W przypadku PBI Report Server obróbka odbywa się za pomocą specjalnie zoptymalizowanej wersji aplikacji Power BI Desktop.

Power BI Report Server – jak zacząć?

Aby zacząć korzystać z oprogramowania lokalnie, konieczne jest posiadanie licencji. Poza wersją próbną i Developer, która nie daje możliwości używania produkcyjnego, możemy skorzystać z licencji Power BI Premium oraz SQL Server Enterprise z Software Assurance. Do przechowywania raportów niezbędny będzie z kolei silnik relacyjny bazy danych w postaci instancji SQL Server instalowanej osobno. Ostatnim elementem koniecznym do rozpoczęcia pracy z PBI Report Server jest Power BI Desktop w specjalnie zoptymalizowanej wersji.

 

Publikowanie raportów za pomocą Power BI Report Server

Funkcjonalność znana z PBI Service, służącego do publikowania raportów w infrastrukturze chmurowej, jest dostępna również w PBI Report Server, a różnica polega na miejscu osadzenia raportu. Udostępnienie raportu z poziomu PBI Desktop jest możliwe poprzez wybranie opcji File (Plik) -> Save as (Zapisz jako) -> Power BI Report Server. Następnie należy uzupełnić adres właściwego serwera i zaznaczyć odpowiedni folder docelowy. Od tego momentu użytkownicy biznesowi mają dostęp do gotowych raportów, które pozwalają na wydobycie wartościowej wiedzy, niezbędnej do podejmowania kluczowych decyzji w organizacji.

Korzystając z zakładki Manage (Zarządzaj) możemy kontrolować poziom dostępu do raportu, również za pomocą opcji Row-level security, pozwalającej zarządzać rolami poszczególnych użytkowników. Funkcjonalność ta rozwiązuje problem mnożenia raportów dla odbiorców o różnym poziomie dostępu do danych. Jedno zestawienie jest spersonalizowanym źródłem wiedzy dla wszystkich adresatów.

Dodatkowo w PBI Report Server, w przeciwieństwie do PBI Service, w którym funkcjonują obszary robocze, istnieje możliwość wielokrotnego zagnieżdżania folderów, co pozwala na ustrukturyzowanie sposobu zarządzania raportami.

 

Różnice pomiędzy PBI Report Server a PBI Service

Powyższa tabela wskazuje niektóre różnice pomiędzy PBI Report Server a PBI Service. Pełne porównanie można znaleźć na stronie producenta, czyli firmy Microsoft.

 

Jak wygląda proces migracji danych w chmurę?

Firma Microsoft deklaruje, że przejście z PBI Report Server na PBI Service, a zatem zmiana infrastruktury lokalnej na chmurową, może odbyć się z dnia na dzień („On premises solution for reporting today, with the flexibility to move to the cloud tomorrow”). Chociaż użyte sformułowanie należy traktować jako metaforę, sygnalizuje ono, że proces nie powinien przysporzyć nam szczególnych trudności. Przed podjęciem decyzji o migracji z infrastruktury lokalnej na chmurową, należy zadać sobie kilka pytań:

  • czy moje dane mogą być legalnie przetwarzane w chmurze?
  • jaki będzie koszt całego procesu? (praca ludzka, licencje)
  • jaką licencję wybrać? (Pro lub Premium, w zależności od rozmiaru danych, częstotliwości odświeżania, potrzeby migracji raportów podzielonych na strony)
  • gdzie będą przechowywane dane? (chmura czy On-Premises + GateWay)
  • jak chcemy zarządzać przestrzeniami roboczymi? (mapowanie struktury katalogowej w przestrzenie robocze, mapowanie modelu bezpieczeństwa w model PBI Service)

Odpowiadając na te pytanie podczas analizy przedwdrożeniowej, podejmiemy bardziej świadomą decyzję o migracji lub jej zaniechaniu. Należy pamiętać, że zmiana infrastruktury nie nastąpi automatycznie po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Bezpieczna migracja danych to podzielony na etapy proces, przeprowadzony przez doświadczonych specjalistów.

 

Kiedy warto migrować dane z chmury do infrastruktury lokalnej?

Istnieją przypadki, w których następuje potrzeba migracji w odwrotnym kierunku, a zatem z infrastruktury chmurowej na lokalną. W jakich sytuacjach warto zamienić model PBI Service na PBI Report Server?

  • kiedy nasze dane nie mogą być legalnie przetwarzane w chmurze
  • gdy większość danych jest przetwarzana lokalnie i nie można skorzystać z mechanizmu GateWay
  • kiedy posiadamy licencję SQL Server Enterprise w trybie Software Assurance i chcemy zaoszczędzić na opłatach miesięcznych
  • gdy mamy dużą liczbę raportów podzielonych na strony (po długotrwałym korzystaniu z Microsoft Reporting Services zainstalowanym lokalnie)

 

Podsumowanie

Podsumowując: Power BI On-Premises, inaczej Power BI Report Server to rozwiązanie Business Intelligence oparte o technologię Power BI, które można wdrożyć i używać w infrastrukturze lokalnej. Posługując się uproszczeniem, można stwierdzić, że powstało poprzez integrację Microsoft Reporting Services oraz Power BI Desktop. Power BI Report Server obsługuje również raporty podzielone na strony, co należy potraktować jako ukłon firmy Microsoft w stronę użytkowników, którzy preferują raporty w tradycyjnej formie.

Bardziej szczegółowo o Power BI On-Premises mówili eksperci QBICO na jednym z webinarów z serii Business Intelligence przy kawie. Napisz do nas, jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać dostęp do nagrania ze spotkania.

Uzyskaj dostęp do nagrań

 

Wsparcie w migracji danych

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje wsparcia w procesie migracji danych, zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas

Autor wpisu: Magdalena Kluba