Business intelligence

Business Intelligence (BI) to proces przekształcania danych w informacje, a następnie informacji w wiedzę, która pozwala kadrze zarządzającej przedsiębiorstw na podejmowanie najlepszych decyzji biznesowych.

Czym jest Business Intelligence?

BI można także rozumieć jako kombinację architektury systemu, aplikacji oraz bazy danych, które razem umożliwiają prowadzenie w czasie rzeczywistym analiz oraz przekształceń, dostarczających potrzebną wiedzę użytkownikom biznesowym.

Zaletą wdrożenia narzędzi BI jest między innymi konsolidacja danych i możliwość ich analizy na różnym poziomie szczegółowości, co w efekcie pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania oraz bezpośrednie wspieranie realizacji celów biznesowych.

Jak realizujemy projekty BI?

Jedną z naszych kluczowych wartości w QBICO jest otwartość na zmiany, ponieważ dobrze rozumiemy, że właściwa reakcja oraz dynamiczna adaptacja do zmieniających się warunków jest dużo bardziej istotna, niż sztywne trzymanie się ustalonego harmonogramu. Dlatego też nasze projekty realizujemy zgodnie z metodyką zwinnego zarządzania (Agile), co pozwala nam zachować większą elastyczność i zoptymalizować koszty projektów, a nasi Klienci mają dzięki temu możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie i utrzymania większej kontroli nad przebiegiem realizacji projektu.

Jesteśmy świadomi, jak istotna w projektach związanych z przetwarzaniem danych jest dokumentacja projektowa, narzędzia oraz procesy, ale rozumiemy także, że najważniejsza jest komunikacja z Klientem. Dlatego też stawiamy na realną, bezpośrednią współpracę co umożliwia nam uzyskanie wiarygodnych i przejrzystych informacji a w efekcie pozwala na zrozumienie potrzeb biznesowych oraz zaproponowanie najlepszych rozwiązań.

Wsparcie i opieka specjalistów

 

Jesteśmy firmą ekspercką, a nasi specjaliści mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i szerokimi kompetencjami w zakresie pracy z systemami Business Intelligence, przetwarzana danych oraz usług IT. Poza naszymi podstawowymi usługami zapewniamy także wsparcie konsultantów z zakresu między innymi controllingu, RODO, czy bezpieczeństwa i spójności danych.

Technologie i narzędzia jakich używamy

Power BI
MS SQL Server
Reporting Services
Integration Services

Azure
C#
.NET
Analysis Services

Co oferujemy

 

Jako QBICO dostarczamy dynamicznie tworzone zespoły złożone z naszych wykwalifikowanych specjalistów, pracujących w ramach 1-2 tygodniowych sprintów, zgodnie z metodyką zwinnego zarządzania projektami. Taki tryb pracy pozwala Klientom efektywnie wykorzystać kompetencje naszych ekspertów bez generowania wysokich kosztów. W ofercie QBICO poza projektowaniem, wdrażaniem i rozwojem systemów przetwarzających dane, znajdują się także usługi doradcze zwieńczone przygotowanymi dokumentami. Oferujemy również stałe wsparcie i długoterminową opiekę utrzymaniową nad zrealizowanymi projektami i systemami Business Intelligence.

Business Intelligence (BI) – FAQ

System Business Intelligence najczęściej oparty jest na hurtowni danych (data warehouse). W jego skład wchodzą dane, aplikacje, przekształcenia i analizy oraz wizualizacje danych.

Jest to zależne od wielu czynników, dlatego też koszty będą różniły się w zależności od specyfiki oraz skali realizowanego projektu, złożoności wymagań i postawionych wyzwań. Na koszty systemu Business Intelligence składa się między innymi potrzebna infrastruktura (lokalna lub chmurowa), koszty potrzebnych licencji, analiza, a także koszty utworzenia dokumentacji.

Koszty oraz czas realizacji projektu wynikają bezpośrednio ze skali realizowanego przedsięwzięcia, ponieważ każde wdrożenie składa się z innych elementów oraz wiąże się z indywidualnie analizowanymi wymaganiami. Dlatego też cały proces może zająć od kilku tygodni do kilku miesięczny, w zależności od poziomu trudności postawionych wyzwań.

Systemy analityczno-informacyjne są stosowane do analizowania danych pochodzących zarówno z firmy, jak i z jej środowiska. Wykorzystują one zaawansowane metody przetwarzania informacji. Dotyczy to w szczególności systemów opartych na idei hurtowni danych, nazywanych systemami BI.
Główne warianty systemów BI obejmują:

 • EIS – Executive Information Systems (systemy informacyjne dla kierownictwa)
  Systemy przeznaczone dla kierownictwa na najwyższym szczeblu, które upraszczają i wspierają zbieranie informacji użytecznych podczas podejmowania decyzji.
 • DSS – Decision Support Systems (systemy wspierające decyzje)
  Systemy przeznaczone dla kierownictwa na średnim i wyższym szczeblu oraz analityków. Te systemy koncentrują się na przygotowywaniu raportów i zestawień.
 • MIS – Management Information Systems (systemy wsparcia zarządzania)
  To system komputerowy, który zbiera i analizuje dane z poszczególnych działów, a następnie przekazuje je w formie raportów jednostkom zarządzającym.
 • GIS – Geographic Information Systems (systemy informacji geograficznej)
  Systemy przeznaczone do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Jeżeli szukasz Partnera który pomoże Twojej firmie w projektach z obszaru Business Intelligence skontaktuj się z nami przy pomocy formularza kontaktowego.