Eksperci danych w abonamencie

Jeden abonament – wielu specjalistów

 

Pomożemy Ci uporządkować chaos w danych i zamienić go w cenne informacje. Od ponad 16 lat przetwarzamy i wizualizujemy dane naszych Klientów. Zbudowaliśmy Interdyscyplinarny Zespół o unikatowych kompetencjach.

Wybierz pakiet godzin i uzyskaj dostęp do wielu specjalistów o dopełniających się profilach. W elastyczny sposób rozwiązujemy wszystkie wyzwania związane z danymi. Zapewniamy kompleksową obsługę i szybkie czasy reakcji.

 

Skontaktuj się z nami

 

Dlaczego warto powierzyć QBICO przetwarzanie danych?

 

 • Korzystasz z usług ekspertów – za nami już kilkanaście lat doświadczenia w tworzeniu skutecznych rozwiązań dla firm.
 • Nie musisz rekrutować – wykupujesz abonament i zyskujesz cały zespół specjalistów – kompleksową i komplementarną opiekę.
 • Zyskujesz czas i wiedzę – my porządkujemy dla Ciebie dane, a Ty zajmujesz się swoim biznesem i otrzymujesz rezultaty, które realnie przyczyniają się do rozwoju Twojej firmy.
 • Optymalizujesz bieżące procesy – na początku współpracy przeprowadzamy dla Ciebie szczegółowy audyt aktualnych rozwiązań.
 • Kontrolujesz efekty – widzisz je na co dzień w systemie do zarządzania projektami – Jira. Masz również ciągły dostęp do raportów z wykorzystania godzin abonamentowych i dodatkowych.
 • Wiesz, za co płacisz – za godziny realnie poświęcone rozwojowi poszczególnych obszarów w projekcie.
 • Twoje dane są bezpieczne – dbamy o szyfrowanie, a nasze działania są zgodne z RODO.
 • Mamy indywidualne podejście – projektem zarządzamy w sposób zwinny, elastycznie dopasowując się do bieżących potrzeb Twojej firmy.

W cenie abonamentu otrzymujesz:

gotowe wzorce raportów Power BI

narzędzie do testów automatycznych

narzędzie do zarządzania wersjami i automatyzacją wdrożeń

wzorce procesów biznesowych efektywnego zarządzania danymi

Oferta – pakiety abonamentowe

Startowy

Punktowe wsparcie zewnętrznego eksperta od danych w każdym miesiącu

32h
 • Kontroluj wykonanie godzin
 • 1 licencja JIRA QBICO w cenie
 • SLA: nowe zadanie podjęte w ciągu 3 dni

Ekonomiczny

Dostęp do wielu ekspertów od danych „na pół etatu”

64h
 • Kontroluj wykonanie godzin
 • 2 licencje JIRA QBICO w cenie
 • SLA: nowe zadanie podjęte w ciągu 2 dni
 • Wykorzystaj zaległe godziny w 30 dni

Standard

Dostęp do wielu ekspertów od danych „na pełny etat”

128h
 • Kontroluj wykonanie godzin
 • 3 licencje JIRA QBICO w cenie
 • SLA: nowe zadanie podjęte w ciągu 1 dnia
 • Wykorzystaj zaległe godziny w 60 dni
 • 1 licencja ZORRO w chmurze
 • Gotowe raporty Power BI w cenie

Premium

Eksperci od danych „na dwa etaty”

256h
 • Kontroluj wykonanie godzin
 • 5 licencji JIRA QBICO w cenie
 • SLA: nowe zadanie podjęte w ciągu 4h
 • Wykorzystaj zaległe godziny w 90 dni
 • 2 licencje ZORRO w chmurze
 • Gotowe raporty Power BI w cenie

Specjaliści, którzy będą wspierali Twój biznes w przetwarzaniu danych

 • Specjalista ds. controllingu
 • Analityk danych
 • Architekt danych
 • Projektant hurtowni danych
 • Programista ETL
 • Analityk funkcjonalny
 • Tester danych
 • Specjalista do spraw jakości danych
 • DataOps
 • ASI (Administrator Systemów Informatycznych)
 • Konsultant Data Governance
 • Programista T-SQL
 • C# Backend Developer
 • Project Manager

Technologie, w jakich pracują nasi eksperci

Zaufali nam

Czy te problemy brzmią znajomo?

Kłopoty z przetwarzaniem danych w firmie
Trudności ze znalezieniem i utrzymaniem zespołu specjalistów do spraw controllingu czy BI?
Brak osoby odpowiedzialnej za dane w organizacji?
Gromadzenie w różnych systemach dane nie zmieniają się w informację zarządczą?
Brak spójności danych w raportach przygotowanych przez różne osoby?
Brak wiarygodnego i wspólnego źródła danych aktualizowanych automatycznie?

 

W QBICO rozwiążemy każdy z nich. Dzięki naszym specjalistom informacje, które gromadzisz, staną się cennym aktywem firmy.
W jaki sposób?

Projektowanie, implementacja i utrzymanie hurtowni danych

Hurtownia danych jest narzędziem wspierającym procesy analizy biznesowej. Służy do przechowywania i zarządzania dużymi ilościami danych pochodzących z różnych źródeł (np. systemy finansowo-księgowe, pliki Excel, publiczne bazy danych czy oprogramowanie CRM).

Nasi specjaliści wprowadzą uporządkowany proces ETL – czyli kolejno pobieranie danych (Extract), poddawanie transformacji (Transform) i ładowanie do magazynu (Load). Hurtownia będzie wspólnym źródłem zweryfikowanych danych funkcjonujących w organizacji. Umożliwia to stworzenie systemu raportowania i prezentacji informacji pochodzących z wielu źródeł.

Hurtownia danych to trwałość, bezpieczeństwo i łatwość dostępu do danych. Specjaliści QBICO całkowicie dostosują ją do Twoich potrzeb i oczekiwań. Po wdrożeniu rozwiązania zapewnimy prawidłowość bieżącego działania hurtowni.

Czyszczenie danych

Załadowanie danych do hurtowni wiąże się z ich czyszczeniem. Stworzymy automatyczne mechanizmy, które na podstawie Twoich wymagań przetworzą np. historyczne zbiory danych, eliminując z nich duplikaty, dane testowe, błędy czy niespójności oraz wprowadzą lub naprawią ich strukturę. W efekcie otrzymywany jest zbiór, w którym dane są:

 • kompletne,
 • poprawne,
 • spójne,
 • unikalne,
 • aktualne.

Integracja i pobieranie danych z systemów zewnętrznych

Przystosujemy hurtownię do pobierania danych z systemów niewspółpracujących ze sobą bezpośrednio. Wykorzystamy standardowe identyfikatory lub stworzymy nowe, które umożliwią integrację danych i ich pełne wykorzystanie na potrzeby raportowania. Bieżąca weryfikacja prawidłowości pobieranych danych zapewni spójność przygotowanych raportów.

Dodefiniowanie linii (wymiarów) biznesowych

Dzięki danym gromadzonym w hurtowni możliwa jest wielowymiarowa analiza produktów, towarów, klientów czy
technologii, co pozwala na lepsze zdefiniowanie wymiarów biznesowych. Identyfikacja i optymalizacja kluczowych
procesów przyczynia się do:
 • zwiększenia wydajności,
 • redukcji kosztów,
 • podniesienia jakości i skalowalności biznesu.

Model rozliczania i alokacji kosztów na linie biznesowe

Określimy sposób przypisania kosztów do linii biznesowych lub projektów w celu efektywnego zarządzania
finansami i analizowania rentowności. Oparcie alokacji o hurtownię pozwoli na sprawne opracowanie i
przetwarzanie kluczy czerpiących dane z wielu źródeł, co z kolei ułatwi podejmowanie bardziej precyzyjnych
decyzji biznesowych.

Wielopoziomowy i wielowymiarowy rachunek wyników

Utworzenie rachunku wyników opartego o dane zgromadzone w hurtowni zapewni jego spójność i integralność, niezależnie od analizowanych przekrojów, rodzajów działalności, linii biznesowych czy działów. Jedno źródło wiarygodnych danych pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny na uzgadnianie informacji prezentowanych w różnych ujęciach.

Testy automatyczne

Automatyzacja weryfikacji danych i raportów zapewnia kontrolę nad kompletnością, poprawnością, spójnością, unikalnością oraz aktualnością danych.

W ramach pakietu zapewniamy rozwiązania testujące na bieżąco zawartość i działanie hurtowni w obliczu, np. jej rozbudowy lub zmiany zakresu pobieranych danych. Wyniki przeprowadzanych testów automatycznych mogą być raportowane dowolnymi kanałami (email, SMS, komunikator itp.). Nie musisz już więcej martwić się o jakość i wiarygodność danych, ryzyko ludzkich błędów ani ciągłość operacyjną.

Projektowanie i rozbudowa raportów

Gromadzone przez Twoją firmę dane przynoszą realną korzyść dla biznesu – jeśli są uporządkowane i przejrzyste. Zaprojektowane przez nas raporty prezentują informacje w przyjazny i zrozumiały sposób. Atrakcyjne wizualizacje danych wspierają podejmowanie decyzji biznesowych i ułatwiają przeprowadzanie analiz. W dodatku zestaw gotowych szablonów podnosi wydajność – umożliwi Ci stworzenie interaktywnego raportu nawet w kilka minut. Punktem wyjścia mogą być raporty już funkcjonujące w organizacji lub oczekiwania użytkowników.

Raporty finansowe

Opracujemy raporty finansowe bazujące na danych zgromadzonych w hurtowni. Przykładem mogą być elementy sprawozdania finansowego: bilans, rachunek wyników czy tabele ruchów.

Dzięki wsparciu specjalistów QBICO oraz wykorzystaniu hurtowni możliwe jest łączenie w raportach danych pochodzących z różnych systemów, co sprawia, że są bardziej użyteczne i dokładne.

Automatyzacja raportowania

Utworzymy mechanizmy generujące gotowe raporty w cyklach zadanych lub wywołanych określonym zdarzeniem. Zautomatyzujemy również ich dystrybucję – na przykład wysyłkę email czy publikację na stronie internetowej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowana zostanie konieczność wykonywania powtarzalnych zadań polegających np. na cyklicznym kontaktowaniu się z różnymi działami organizacji w celu uzyskania danych, a następnie sumowanie ich w raportach, które są rozsyłane z różnym poziomem szczegółowości. Skutkuje to:

 • redukcją kosztów pracy,
 • całkowitą terminowością otrzymywania raportów,
 • ograniczeniem błędów wynikających z manualnego przetwarzania danych.

Projektowanie, rozbudowa i utrzymanie systemów klasy Master Data

Systemy Master Data gromadzą kluczowe dane o kontrahentach, produktach, towarach czy projektach funkcjonujących w organizacji. Stanowią wspólne źródło danych dla wszystkich systemów używanych w firmie.

W porozumieniu z Tobą opracujemy koncepcję systemu Master Data. W ramach prac zdefiniujemy i zastosujemy kanoniczny model danych w celu sprawnej wymiany informacji w organizacji. W kolejnym etapie dla każdego rodzaju bazy danych określimy i wdrożymy strukturę złotego rekordu. Zapewnimy również wsparcie przy rozbudowie istniejących systemów Master Data i dostarczymy rozwiązania zapewniające bieżącą integralność przechowywania danych.

Dzięki takiemu podejściu wyeliminowana zostanie konieczność uzgadniania danych z różnych źródeł wynikająca np. z odmiennego zapisania nazwy kontrahenta. Zapewnimy Ci spójność i wysoką jakość danych oraz efektywne zarządzanie zmianą. Zapobiegnie to redundacji (powtarzalności) i sprzeczności danych oraz zredukuje czas potrzebny na ich przetwarzanie.

Budowa systemów informacji zarządczej

Stworzymy dla Ciebie narzędzie gromadzące i prezentujące dane niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych. W jego skład wchodzi również przygotowanie syntetycznych dashboardów prezentujących dane z różnych raportów analitycznych. Zapewni to optymalizację czasu pracy i szybki dostęp do kluczowych informacji. Decyzje biznesowe będą podejmowane na podstawie danych z wielu obszarów, co umożliwi Ci lepsze rozumienie procesów zachodzących zarówno w Twojej organizacji, jak i jej otoczeniu. W efekcie wzrośnie prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu przez firmę.

Analiza i raportowanie wyników, wskaźników (KPI) czy odchyleń cząstkowych

Zapewnimy wsparcie w opracowaniu metodyki wyliczania KPI oraz zautomatyzujemy kalkulację wskaźników dla okresów historycznych i bieżących. Prezentacja wskaźników umożliwi porównywanie ich pomiędzy dowolnymi okresami. Konstruowanie spójnych raportów na podstawie wiarygodnych danych historycznych pozwoli:

 • dostrzec trendy i wyciągać z nich wnioski,
 • łatwiej podejmować trafne decyzje biznesowe,
 • wcześnie rozpoznawać zmiany w środowisku i sprawniej na nie reagować,
 • zredukować niepewność związaną z wahaniami rynkowymi.

Automatyzacja procesów RODO

W ramach abonamentu udostępniamy autorski system do zarządzania obszarem RODO, który umożliwia m.in.:

 • automatyczne generowanie i aktualizację dokumentów,
 • wysyłkę szkoleń,
 • rejestrację incydentów i naruszeń,
 • prowadzenie wymaganych ewidencji oraz ocen ryzyka.

Z tym narzędziem zadbasz, by prowadzona dokumentacja była spójna i zgodna z przepisami.

Anonimizacja danych

W razie potrzeby zapewnimy wdrożenie mechanizmu pozwalającego na przetworzenie danych w sposób uniemożliwiający identyfikację lub odtworzenie danych źródłowych. Anonimizacja zapewni Ci poprawę bezpieczeństwa i ochronę prywatności. Może być elementem związanym z RODO, gdy wymagane jest usunięcie danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby po upływie dozwolonego prawem okresu przechowywania. Stosuje się ją m.in. w celu umożliwienia wykorzystania rzeczywistych danych – na przykład na potrzeby szkoleniowe.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza. Wspólnie stworzymy rozwiązanie, które rozwiąże Twoje problemy z danymi i usprawni rozwój biznesu.