Hurtownie danych

Hurtownia danych to innowacyjne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki firmy zarządzają i analizują swoje dane.

Jest to centralne miejsce, gdzie przechowywane są zintegrowane, czyste i zorganizowane dane pochodzące z różnych źródeł informacji.

Schemat przedstawiający hurtownię danych

Definicja i charakterystyka hurtowni danych

Hurtownia danych to system, który centralizuje i harmonizuje dane z różnych źródeł w celu umożliwienia łatwego dostępu i analizy. W przeciwieństwie do tradycyjnej transakcyjnej bazy danych, hurtownia przechowuje duże ilości historycznych, niezmiennych danych, które są używane do celów analitycznych.

Jak działają hurtownie danych?

Źródła danych dla hurtowni mogą być różnorodne – od baz danych SQL, które są powszechnie używane do przechowywania informacji w formacie strukturyzowanym, przez pliki .xls/.csv, które są standardowymi formatami wykorzystywanymi do przechowywania danych w formie tabelarycznej, aż po zaawansowane systemy zarządzania takie jak Subiekt GT, Google Analytics, Active Directory, Sharepoint, systemy ERP i CRM.

Dane z tych źródeł są następnie przetwarzane przez hurtownię danych. Proces ten obejmuje eliminację niespójności i błędów, co jest niezbędne do zapewnienia wiarygodności i jakości danych. Takie przetwarzanie może obejmować czyszczenie danych, przekształcanie ich do jednolitego formatu, rozwiązywanie konfliktów wynikających ze sprzecznych danych oraz eliminowanie duplikatów.

Po przetworzeniu, dane są przechowywane w hurtowni w specjalnie zaprojektowanej strukturze, która ułatwia ich analizę i wizualizację.

Zastosowanie hurtowni danych w biznesie

Hurtownie danych są powszechnie stosowane w biznesie do wsparcia procesów decyzyjnych. Umożliwiają szybki dostęp do zintegrowanych danych, co ułatwia analizę trendów, wykrywanie problemów i identyfikację możliwości rozwoju.

Korzyści wynikające z wdrożenia hurtowni danych

Przede wszystkim, hurtownia danych umożliwia szybki dostęp do zintegrowanych, czystych i rzetelnych danych. Dzięki temu proces analizy i raportowania staje się   łatwiejszy i efektywniejszy.

Dodatkowo, hurtownia danych znacząco wpływa na poprawę jakości decyzji biznesowych. Wszystko to za sprawą dostępu do rzetelnych i aktualnych informacji, które mogą być wykorzystane do przeprowadzania dokładnych analiz i prognoz.

Jednym z kluczowych atutów hurtowni danych jest również możliwość archiwizacji danych ulotnych. To oznacza, że wszystkie informacje znajdujące się w systemie są przechowywane przez dłuższy okres, co zapewnia rozliczalność procesów. Możliwość dostępu do tych danych jest niezwykle ważna, szczególnie w przypadku kontroli audytorskich lub wymogów ze strony regulatorów.

Na koniec warto wspomnieć, że hurtownia danych odciąża systemy transakcyjne od raportowania. Wiele organizacji korzysta z systemów transakcyjnych do generowania skomplikowanych raportów, co obciąża te systemy i może prowadzić do ich spowolnienia, a w skrajnych przypadkach nawet do zastoju. Hurtownia danych, poprzez przejęcie tej funkcji, pozwala na optymalizację pracy systemów transakcyjnych, zwiększając tym samym ich wydajność i stabilność.

Schemat przedstawiający działanie hurtowni danych

Przykładowe źródła danych, które mogą zasilać hurtownię danych:

Baza danych SQL
Pliki .xls / .csv
Subiekt GT
Google Analytics

Active Directory
Sharepoint
Systemy ERP
Systemy CRM

Proces wdrożenia hurtowni danych w organizacji

Każde wdrożenie hurtowni danych jest inne, ponieważ organizacje mają swoje unikalne wymagania i potrzeby. Podchodzimy do każdego projektu indywidualnie, pracując w sprintach zgodnie z metodyką zwinnego zarządzania. Dostarczamy zespoły specjalistów, które są dopasowane do skali i specyfiki wyzwań związanych z daną hurtownią danych.

Biznesowe zastosowanie hurtowni danych

Hurtownie danych są kluczowym narzędziem w zarządzaniu biznesem. Umożliwiają głęboką analizę danych, co pomaga w identyfikacji trendów, optymalizacji procesów, zwiększaniu efektywności i przewidywaniu przyszłości.

Analiza danych i raportowanie za pomocą hurtowni danych

Hurtownie danych ułatwiają tworzenie złożonych raportów i analiz, które dostarczają cennych informacji dla biznesu. Dzięki temu, firmy mogą podejmować decyzje oparte na danych, a nie na intuicji.

Zarządzanie i utrzymanie hurtowni danych

Hurtownie danych wymagają stałego zarządzania i utrzymania, aby zapewnić ich ciągłą efektywność i wiarygodność. Nasi specjaliści dbają zarówno o wdrożenie, jak i utrzymanie hurtowni danych, gwarantując najwyższą jakość usług.

Usługi tworzenia i wdrażania hurtowni danych

Oferujemy kompleksowe usługi związane z tworzeniem i wdrażaniem hurtowni danych. Nasze doświadczone zespoły specjalistów są gotowe do podjęcia wyzwań każdej skali, zapewniając najwyższą jakość usług i skuteczne rozwiązania.

Hurtownie danych – FAQ

Pracujemy zgodnie ze zwinną metodyką zarządzania projektami w tzw. sprintach, co pozwala nam dostarczać wyniki relatywnie szybko, zachowując przy tym kontrolę nad przebiegiem realizacji, oraz nie narażając Klientów na wysokie koszty. Dlatego też jako pierwszy etap współpracy proponujemy realizację 1-2 sprintów lub utworzenie tzw. proof of concept na zasadzie pilotażu.

Po zakończeniu pierwszego etapu mają Państwo możliwość podjęcia decyzji czy kontynuujemy współpracę i rozwijamy projekt dalej, czy pozostawiamy utworzone rozwiązania do dalszego rozwoju wewnętrznemu działowi IT. W celu uzyskania szczegółowej wyceny pierwszego etapu zapraszamy do kontaktu – po rozpoznaniu Państwa problemów oraz potrzeb będziemy w stanie oszacować koszty w szczegółowy sposób.

Transakcyjna baza danych

 • Zorientowana operacyjnie: Bazy danych są zazwyczaj używane do przechowywania codziennych transakcji i operacji biznesowych.
 • Dostosowana do operacji na żywo: Baza danych jest zaprojektowana tak, aby szybko przetwarzać operacje takie jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie danych.
 • Skoncentrowana na pojedynczych systemach: Bazy danych zazwyczaj skupiają się na pojedynczych aplikacjach biznesowych, takich jak system sprzedaży, system HR itp.

Hurtownia danych

 • Zorientowana analitycznie: Hurtownie danych są zaprojektowane do przechowywania dużej ilości historycznych danych, które są używane do analizy biznesowej i raportów.
 • Optymalizacja dla odczytu: Hurtownie danych są zazwyczaj zoptymalizowane do przetwarzania dużych ilości danych i umożliwiają szybkie wykonywanie skomplikowanych zapytań.
 • Zintegrowane dane: Hurtownie danych integrują dane z wielu źródeł i systemów biznesowych, umożliwiając holistyczną analizę działalności firmy.

W skrócie: podczas gdy transakcyjna baza danych skupia się na przechowywaniu i zarządzaniu codziennymi transakcjami biznesowymi, hurtownia danych jest zaprojektowana do przechowywania i analizy dużych ilości historycznych danych biznesowych.

 1. Handel detaliczny i e-commerce: analiza trendów rynkowych, preferencji klientów, prognozowanie popytu i zarządzanie zapasami.
 2. Finanse i bankowość: analiza ryzyka kredytowego, prognozowanie cen akcji, analiza rynku walutowego i inne analizy finansowe.
 3. Marketing i reklama: analiza rynkowa, segmentacja klientów, analiza konkurencji i optymalizacja kampanii reklamowych.
 4. Telekomunikacja: analiza ruchu sieci, prognozowanie awarii, analiza zachowań użytkowników i optymalizacja infrastruktury.
 5. Zdrowie i opieka medyczna: analiza danych pacjentów, badania kliniczne, zarządzanie zasobami szpitala i analiza danych medycznych.
 6. Energetyka i surowce: prognozowanie popytu na energię, analiza danych dotyczących wydobycia surowców i zarządzanie zasobami energetycznymi.
 7. Transport i logistyka: analiza danych dotyczących ruchu, prognozowanie popytu na przewozy, optymalizacja tras i zarządzanie flotą.
 8. Produkcja: analiza danych dotyczących procesów produkcyjnych, prognozowanie awarii, zarządzanie jakością i optymalizacja łańcucha dostaw.
 9. Ubezpieczenia: analiza ryzyka, prognozowanie szkód, zarządzanie portfelem klientów i optymalizacja produktów ubezpieczeniowych.
 10. Administracja publiczna i edukacja: analiza danych społecznych, zarządzanie zasobami, badania naukowe i analiza danych edukacyjnych.

Nasze hurtownie danych i systemy Business Intelligence budujemy w oparciu o stos technologiczny firmy Microsoft, wykorzystujemy w tym celu m.in. Microsoft SQL Server oraz Power BI. Hurtownie mogą być zainstalowane w lokalnej infrastrukturze na serwerze Klienta lub w chmurze obliczeniowej (np. Azure, AWS) o większej skalowalności zasobów.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu wdrożenia, utrzymania oraz rozwoju hurtowni danych, skontaktuj się z nami. Pomożemy rozwiązać Twoje problemy i doradzimy najlepsze rozwiązania.