Hurtownie danych

Hurtownia danych to element systemu Business Intelligence pozwalający na zarządzanie danymi, który ma za zadanie wspierać działania z zakresu analizy danych biznesowych.  

 

Hurtownia danych umożliwia konsolidację dużych ilości danych z wielu źródeł, a jej możliwości analityczne pozwalają organizacjom uzyskiwać dostęp do cennych informacji biznesowych, co z kolei przekłada się na jakość podejmowanych decyzji.

Hurtownia najczęściej składa się z takich elementów jak relacyjna baza danych, procesy ETL służące do ładowania oraz transformacji danych, funkcje raportowania i eksploracji danych, a także narzędzia do prezentacji danych użytkownikom biznesowym.

Zalety hurtowni danych

 

Praca w organizacjach zarządzających dużymi ilościami danych bez posiadania repozytorium danych w postaci np. hurtowni wiąże się z wieloma problemami, wśród których można wymienić brak kontroli nad jakością danych, ulotność informacji oraz konieczność żmudnego, manualnego przygotowywania raportów z wielu źródeł.

Wdrożenie hurtowni danych niesie ze sobą niezliczone korzyści biznesowe, dlatego też jest to optymalne rozwiązanie w przypadku wielu systemów Business Intelligence. Dzięki temu narzędziu Klienci nie muszą tracić czasu na manualne raportowanie, a dane są cyklicznie importowane do hurtowni z systemów źródłowych i aktualizowane w sposób automatyczny. Niektóre usługi pozwalające na wizualizację danych jak Power BI pozwalają na bezpośrednią integrację systemów źródłowych, natomiast niesie to ze sobą pewne ograniczenia, a przewagą hurtowni danych nad takim rozwiązaniem jest niewątpliwie większa kontrola nad danymi, standaryzacja i w efekcie lepsza jakość danych i raportów, dla których hurtownia staje się wspólnym źródłem prawdziwych informacji.

Dzięki hurtowni danych kadra zarządzająca posiada dostęp do odpowiednich danych dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebuje, co pozwala na sprawniejsze zarządzanie organizacją poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne dane.

Przykładowe źródła danych, które mogą zasilać hurtownię danych:

Baza danych SQL
Pliki .xls / .csv
Subiekt GT
Google Analytics

Active Directory
Sharepoint
Systemy ERP
Systemy CRM

Sposób realizacji projektu

 

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dlatego że każde wdrożenie niesie ze sobą inne wyzwania – ze względu na zróżnicowane wymagania funkcjonalne, źródła danych oraz modele biznesowe, czy takie kwestie jak jakość i standaryzacja danych. Pracujemy w sprintach, zgodnie z metodyką zwinnego zarządzania projektami, a dla naszych Klientów dostarczamy zespoły specjalistów dopasowane kompetencjami i rozmiarem do skali postawionych problemów. Dodatkowo dla zapewnienia wysokiej jakości danych w naszych projektach stosujemy testowanie automatyczne, które pozwala wychwycić ewentualne niespójności w danych.

Najczęściej zadawane pytania

Pracujemy zgodnie ze zwinną metodyką zarządzania projektami w tzw. sprintach, co pozwala nam dostarczać wyniki relatywnie szybko, zachowując przy tym kontrolę nad przebiegiem realizacji, oraz nie narażając Klientów na wysokie koszty. Dlatego też jako pierwszy etap współpracy proponujemy realizację 1-2 sprintów lub utworzenie tzw. proof of concept na zasadzie pilotażu. Po zakończeniu pierwszego etapu mają Państwo możliwość podjęcia decyzji czy kontynuujemy współpracę i rozwijamy projekt dalej, lub możemy także pozostawić utworzone rozwiązania do dalszego rozwoju wewnętrznemu działowi IT. W celu uzyskania szczegółowej wyceny pierwszego etapu zapraszamy do kontaktu – po rozpoznaniu Państwa problemów oraz potrzeb będziemy w stanie oszacować koszty w szczegółowy sposób.

Hurtownia danych może zostać zintegrowana z dowolnymi źródłami danych, wśród których można wymienić przykładowo bazy danych SQL, Sharepoint, arkusze Excel, pliki CSV, Active Directory. Zakres integracji jest zależny głównie od wymagań biznesowych Klienta.

Nasze hurtownie danych i systemy Business Intelligence budujemy w oparciu o stos technologiczny firmy Microsoft, wykorzystujemy w tym celu m.in. Microsoft SQL Server oraz Power BI. Hurtownie mogą być zainstalowane w lokalnej infrastrukturze na serwerze Klienta lub w chmurze obliczeniowej (np. Azure, AWS) o większej skalowalności zasobów.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu wdrożenia, utrzymania oraz rozwoju hurtowni danych, skontaktuj się z nami i pomożemy rozwiązać Twoje problemy i doradzimy najlepsze rozwiązania.