HDO

Opis projektu hurtowni danych oświatowych

Hurtownia danych oświatowych to projekt realizowany w 2020 roku przez firmę VULCAN we współpracy ze specjalistami QBICO. Wdrożony system pozwala na zbieranie w dynamiczny sposób danych z systemów źródłowych takich jak Arkusz, Płace, czy UONET+ dzięki czemu pracownicy samorządu posiadają zestaw automatycznie aktualizowanych raportów i kluczowych wskaźników pozwalających na monitorowanie stanu oświaty w JST.

Zaletą hurtowni danych oświatowych jest uporządkowanie chaotycznych danych znajdujących się w rozproszonych systemach dziedzinowych, a także ich automatyczna aktualizacja. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zostały zaoszczędzone zasoby oświatowe, oraz wyeliminowana została konieczność manualnego przesyłania danych do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Usługi Business Intelligence

To wsparcie fachowców na każdym etapie życia systemu BI, od wstępnej analizy wymagań poprzez zaprojektowanie i implementację rozwiązania, aż do bieżącego utrzymania.

Podstawowym celem świadczenia naszych usług jest zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego działania systemu, jak również jego dalszy rozwój i utrzymanie, co pozwala na efektywne wykorzystywanie danych zawartych w systemach źródłowych i wsparcie kadry zarządzającej oświatą i samorządem w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Opis współpracy

QBICO już od kilku lat współpracuje z firmą VULCAN w obszarze systemów Business Intelligence oraz przetwarzania danych. Podczas realizacji projektów nasi konsultanci mieli okazję wykazać się wiedzą techniczną z zakresu projektowania i wdrażania hurtowni danych, a wszystkie przeprowadzone prace zostały zrealizowane z należytą solidnością i rzetelnością.

Oprócz wdrożonego zestawu narzędzi BI jak pulpity menadżerskie, analizy ad hoc, czy raporty statyczne, firma QBICO pomogła także w utrzymaniu kontroli nad jakością danych i ich standaryzacją. Realizowaliśmy także szkolenia z obsługi systemu dla użytkowników końcowych, do których adresowane było wdrożone narzędzie.

Głównymi odbiorcami i beneficjentami zrealizowanego projektu hurtowni danych oświatowych są osoby zarządzające oświatą na takich stanowiskach jak burmistrz, prezydent czy dyrektor wydziału. Dzięki systemowi osoby te mają dostęp do najważniejszych z ich perspektywy danych dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebują.

Co zostało zrealizowane i wdrożone

  • Business Intelligence
  • Pulpity Menadżerskie
  • Raportowanie

  • Zestawienia ad hoc
  • Procesy ETL
  • Hurtownia danych

  • Wskaźniki efektywności
  • Karta wyników
  • Symulacje wynagrodzeń

Korzyści osiągnięte w projekcie

Zwiększona kontrola i dostęp do danych

Wdrożony system BI został dostosowany do potrzeb Klientów tak, aby umożliwić dostęp do kluczowych informacji odpowiadających na potrzeby konkretnego samorządu. Dzięki przeprowadzonym działaniom usprawniono kontrolę poprawności danych, a przyrostowe zbieranie danych pozwala dokonywać również analiz historycznych i zmian wartości wskaźników w czasie.

Automatyzacja procesów

Wartością osiągniętą poprzez implementację hurtowni danych oświatowych jest niewątpliwie automatyzacja procesów. Dane aktualizowane są automatycznie z systemów źródłowych, co pozwala na oszczędność zasobów zarówno finansowych jak i kadrowych, i eliminuje konieczność manualnego przesyłania danych.

Usprawnione raportowanie

Poprzez usprawnienie procesu raportowania udało się znacznie skrócić czas przygotowywania zestawień, i umożliwiono przygotowanie ich w jednym wspólnym narzędziu korzystającym z danych znajdujących się w systemach dziedzinowych. Pozwoliło to na krzyżowanie danych z różnych obszarów, co z kolei przekłada się na jakość podejmowanych decyzji strategicznych.

Sprawdź pozostałe Case Study

Automatyzacja rozliczeń
Wicedyrektor ds. rozliczeń
MyBenefit

Proces automatyzacji wdrożony przez firmę QBICO pozwolił nam zaoszczędzić czas i zoptymalizować rozliczenia finansowe w firmie.

Więcej
Hurtownia danych
Dyrektor finansowy
Travelplanet.pl

Hurtownia danych, którą utrzymuje firma QBICO, umożliwiła nam podejmowanie świadomych decyzji biznesowych w oparciu o dane.

Więcej